Azotowanie plazmowe Nitro-Lox®

Azotowanie plazmowe realizujemy pod obniżonym ciśnieniem. Między wsadem i ściankami pieca występuje różnica potencjałów. Na aktywnym ekranie generowane jest wyładowanie jarzeniowe o dużym poziomie jonizacji (plazma). W obszarze powierzchni obrabianego przedmiotu, który jest bezpośrednio bombardowany jonami, tworzą się i rozpadają się azotki. W tym czasie do powierzchni uwalnia się aktywny azot. Kształtowanie struktury warstw azotowych możliwe jest dzięki regulacji stopnia rozpylania katodowego, dobórowi odpowiedniej charakterystyki prądowo-napięciowej oraz możliwość podwyższania lub obniżania ciśnienia w komorze roboczej.

Specjalnie opracowaną technologię Nitro-Lox stosujemy do niemal wszystkich stopów żelaza, żeliwa i wysokostopowych stali narzędziowych oraz proszkowych, co sprzyja większej odporności na zużycie, zacieranie i korozję cierną. Dodatkowo wytworzone w strefie przypowierzchniowej naprężenia ściskające podnoszą wytrzymałość zmęczeniową obrabianego detalu a twardość powierzchniowa przekracza 1000 HV

Zalety technologi Nitro-Lox®

  • Uzyskanie twardych, nieporowatych i nieutlenionych warstw;
  • możliwość azotowania detali wykonanych na gotowo, bez późniejszego szlifowania;
  • zmniejszenie do minimum odkształceń i naprężeń detali dzięki powolnemu dogrzewaniu i studzeniu wsadu z piecem;
  • możliwość uzyskania warstw na stalach trudno azotujących się.