window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-214185552-1'); Hartownie olejowe Oil-Lox® - JG CAHT

Hartowanie olejowe Oil-Lox®

Hartownie olejowe Oil-Lox®

Technologia próżniowego hartowania w oleju ma na celu wytworzenie w materiale lokalnych koncentracji naprężeń, które zwykle powodują wzrost
własności wytrzymałościowych: twardości, wytrzymałości, granicy plastyczności i sprężystości oraz odporności na ścieranie kosztem wzrostu kruchości oraz spadku plastyczności i wydłużenia.

Obejmuje próżniowe nagrzanie materiału do temperatury hartowania, następnie raptowne schłodzenie w oleju co powoduje austenizacje, a następnie odpuszczanie w celu zachowania struktury martenzytu lub bainitu. Chłodzenie w oleju, który ma bardzo dużą pojemność cieplną przebiega bardzo szybko i jest kluczowym faktorem dla prawidłowego przebiegu procesu, aby zapobiec przekształceniu materiału z powrotem do wyjściowej miękkiej struktury. Czyli chłodzenie musi przebiegać z zachowaniem minimalnej krytycznej szybkości chłodzenia
by nie doszło do przemian dyfuzyjnych w obrabianym materiale.

Zalety technologi Oil-Lox®

  • Możliwość hartowania szerokiego zakresu materiałów
  • Brak warstwy utlenionej
  • Mniejsze odkształcenia termiczne